What's happening?

3%: 2x3

Rozdział 03: Statyczny

Fernando, który chce chronić Glórię, zdaje sobie sprawę, że jest inny sposób na zatrzymanie Procesu. Michele i Rafael oddzielnie próbują skontaktować się z Celem.

3%: s2e3
Apr. 27, 2018