What's happening?

Eureka: 2x3

Prognoza pogody

Pogoda w Eurece ulega gwałtownym zmianom. W ich wyniku zamarza naukowiec Neil Baxter. Jack próbuje wyjaśnić jego śmierć i rozwiązać zagadkę pogarszającej się aury.

Eureka: s2e3
Eureka: s2e3
Jul. 24, 2007