What's happening?

Eureka: 2x6

Dziwne sny

Ciężarówka wioząca toksyczne odpady z Global Dynamics ulega wypadkowi. Okazuje się, że mieszkańcy Eureki mieli ten sam sen, w którym kierowca umiera. Z powodu wspólnych snów w Eurece panuje chaos.

Eureka: s2e6
Eureka: s2e6
Aug. 14, 2007