What's happening?

Eureka: 4x7

Skamieliny

Budowa domu Jo zostaje wstrzymana. Paleontolog Derek natrafia w tym miejscu na kości humanoida. Wkrótce okazuje się, że wszyscy, którzy mieli do czynienia z wykopaliskiem, w tym także Derek, zaczynają zamieniać się w żywe posągi. Carter wybiera się do laboratorium uczonego, gdzie znajduje dowody jego oszustwa. Paleontolog odkrył bowiem metodę na postarzanie szczątek ludzkich, co przysporzyłoby mu sławy jako odkrywcy najstarszych znalezisk. Ubocznym efektem jest zamiana żywych ludzi w kamień, czego doświadcza m.in. Zoe. Tymczasem Grant potajemnie spotyka się z Beverly Barlowe, córką jednego z naukowców z przeszłości.

Eureka: s4e7
Eureka: s4e7
Aug. 20, 2010